Λίγα Λόγια

Στα πάγια της εταιρείας περιλαμβάνεται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης Α΄ με τη λειτουργούσα Μονάδα 3 (300 MW εγκατεστημένης ισχύος) και η Μονάδα 4 του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης Β΄ (300 MW εγκατεστημένης ισχύος), μαζί με όλο τον εξοπλισμό, βοηθητικά μηχανήματα, οχήματα, αποθέματα, διοικητικές άδειες, προσωπικό κλπ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Μονάδων 3 και 4, όπως περιγράφονται στο Νόμο 4533 - ΦΕΚ 75/Α/27.4.2018. Οι Μονάδες 3 και 4 τροφοδοτούνται με λιγνίτη από το γειτονικό Ορυχείο Μεγαλόπολης, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του οποίου ανήκουν επίσης στην εταιρεία.

Απασχόληση

Θέσεις Εργασίας

Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού με 8μηνη σύμβαση

Τελευταία Αποτελέσματα

Αποτελέσματα ΣΟΧ4-2019
Αποτελέσματα ΣΟΧ3-2019
Αποτελέσματα ΣΟΧ2-2019

Νέοι Διαγωνισμοί

Πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (ΑΡ.ΣΟΧ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 4/2019).

Ανακοίνωση ΣΟΧ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4-2019
Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26-09-2019 μεχρι 07-10-2019.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος
Tηλέφωνο επικοινωνίας :2791025045 εσ.:33020

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα 1-2019

Αποτελέσματα 1-2018

Αποτελέσματα 2-2018

Ανακοίνωση 2-2018
30-03-2017 ΠαράρτημαΕπικοινωνία